Praca w Stacji Chemiczno Rolniczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nabór na stanowisko pracownika terenowego

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Koszalinie, 75-411 Koszalin, ul. Partyzantów 7-9

tel. 94 – 343-40-38, koszalin@schr.gov.pl

ogłasza nabór na stanowisko: 

pracownika terenowego do agrochemicznej obsługi rolnictwa

1.      Rejon działania – gminy: Bytów, Cewice, Czarna Dąbrówka, Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Łeba, Nowa Wieś Lęborska, Parchowo, Potęgowo, Smołdzino, Studzienice, Wicko.

2.      Wymagania konieczne:

- wykształcenie rolnicze lub pokrewne,

- prawo jazdy kat. „B”,

- wymagana wiedza specjalistyczna z zakresu przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy.

3.      Wymagania dodatkowe:

- znajomość terenu / preferowane miejsce zamieszkania w rejonie działania,

- komunikatywność,

- umiejętność pracy zespołowej,

- umiejętność organizowania pracy własnej,

- znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z przedstawicielami administracji terenowej, instytucjami z branży rolniczej oraz indywidualnymi klientami,

- obsługa, GPS, kasy fiskalnej, komputera,

- samodyscyplina (praca w trybie zadaniowego czasu pracy),

- skrupulatność w działaniu i dokumentowaniu zadań,

- dyspozycyjność, odpowiedzialność,

- sumienność, uczciwość.

4.      Zakres obowiązków:

- współpraca z terenowymi jednostkami administracji rządowej i samorządu terytorialnego               

   w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa,

- organizowanie badań gleb w gospodarstwach rolnych dla potrzeb doradztwa nawozowego.

- pobieranie próbek gleby, podłoży ogrodniczych, materiału roślinnego, pasz, nawozów,

  osadów ściekowych i ścieków zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcjami i

  rozporządzeniami,

- udzielanie instruktażu producentom rolnym w zakresie pobierania próbek i

  wykorzystywania wyników badań.

- działalność szkoleniowa w zakresie wykorzystania wyników badań do zrównoważonego  

  nawożenia i wapnowania gleb.         

5.      Wymagane dokumenty:

- CV,

- list motywacyjny,

- kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie,

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia, kompetencje, etc.,

np. certyfikaty, zaświadczenia, itp.,

- kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracownika terenowego,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Dokumenty należy składać w siedzibie Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Koszalinie w sekretariacie lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: koszalin@schr.gov.pl w terminie do 25/10/2017 r.

6.      Dodatkowych informacji udzielają:

– Pan Paweł Mania Kierownik Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa - tel. 507-106-224

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:KSCHR
Data utworzenia:2015-08-09
Data publikacji:2015-08-09
Osoba sporządzająca dokument:Administrator, Bartosz Kalinowski
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12884

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-10-11 10:35:23aktualizacjaPraca w Stacji Chemiczno Rolniczej