Badania biegłości PT-SChR

Ogłoszenie

Krajowa Stacja Chemiczno – Rolnicza ogłasza nabór uczestników do Programu badań biegłości PT – SChR na 2016 rok. Zainteresowane laboratoria proszone są o wypełnienie niżej zamieszczonego Formularza zgłoszeniowego F 02/P/PT-SChR ed. 4 z dnia 30.09.2013r. i przesłanie do Organizatora na adres: „ badania.bieglosci@schr.gov.pl”.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 13 listopada 2015r.

O uczestnictwie w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Dotychczasowi uczestnicy mogą składać pisemną rezygnację z udziału w Programie badań biegłości PT-SChR do 30 listopada 2015r.  

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Pliki do pobrania :


Harmonogram badan bieglosci na 2015 rok
certyfikat akredytacji Organizatora badań biegłości
Polityka jakości
Program badan bieglosci ed. 7 z dn. 03.11.2014
I 02 PT SChR ed. 7 z dn. 20.02.2013 roku Zasady prowadzenia Programu badań biegłości
F 01 F10 I02 PT SChR ed. 4 z dn. 20.02.2013 roku Formularze do raportowania wyników badań biegłości


Program komputerowy PT-SChR
Instrukcja obsługi programu komputerowego PT-SChR
Sterowniki