OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO–ROLNICZA W GORZOWIE WLKP. ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE

 

OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO–ROLNICZA W GORZOWIE WLKP.

66-400 GORZÓW WLKP. UL. ŚW. JERZEGO 26

TEL. 95 7203020, NIP 5992662846

 

ogłasza II przetarg publiczny na sprzedaż samochodu:

Marka, typ, rodzaj pojazdu: Fiat Doblo Cargo 1,9 JTD SX Combinato

Nr rejestracyjny: FG 18803

Rok produkcji: 2002

Przebieg km: 282543

Moc 74kW

Rodzaj paliwa: ON

Liczba miejsc: 5

Kolor: pomarańczowy

Przegląd techniczny ważny: do 14-02-2019 r.

Ubezpieczenie OC ważne: 12-12-2018 r.

 

 1. A.    Termin przeprowadzenia przetargu ustala się na dzień 20 listopada 2018 r., godz. 10:00 –  pokój nr 25 ( I piętro ) w siedzibie ogłoszeniodawcy w Gorzowie Wlkp., ul. Św. Jerzego 26.
 2. Pojazd można oglądać w każdy dzień roboczy w godz. 8:00-13:00, pomiędzy terminami zamieszczenia ogłoszenia o przetargu oraz do godz. 9:00 w dniu rozstrzygnięcia przetargu, w siedzibie ogłoszeniodawcy po telefonicznym (kom. 609 265 020 ) uzgodnieniu oględzin.
 3. Pojazd posiada normalne ślady użytkowania. Sprawny technicznie, szyba przednia lewa nie opuszcza się i nie podnosi się, drzwi tylne z zewnątrz nie otwierają się, widoczne ślady korozji.

Pojazd oklejony jest napisami i logo dot. ogłoszeniodawcy.

 1. D.    Cenę wywoławczą pojazdu ustala się na 2000,00 PLN brutto.
 2. E.     Wadium, którego wysokość dla każdego z pojazdów ogłoszeniodawca ustala na 200,00 PLN brutto, należ wpłacić w formie gotówki, w kasie ogłoszeniodawcy, pomiędzy terminami zamieszczenia ogłoszenia o przetargu oraz do godz. 9:00 w dniu rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Oferty pisemne w zaklejonej kopercie należy składać w sekretariacie ogłoszeniodawcy, pok. 20, lub pocztą, z wyraźnym oznaczeniem na kopercie „PRZETARG – OFARTA NA SAMOCHÓD FIAT DOBLO CARGO, NR REJESTRACYJNY FG 18803”, najpóźniej do godz. 9:00w dniu rozstrzygnięcia przetargu. Oferta ta winna zawierać:

- imię, nazwisko, telefon, adres lub nazwę (firmę) oferenta;

- markę, typ i numer rejestracyjny samochodu, którego oferta dotyczy;

- oferowaną cenę brutto i warunki jej zapłaty;

- oświadczenia oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 1. Okres, w którym oferta jest wiążąca ogłoszeniodawca ustala na 7 dni po terminie przetargu.

Termin zawarcia umowy sprzedaży ustala się na bezpośrednio po ustaleniu wyników   

Przetargu, nie później jednak niż 7 dni po tym terminie.

 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium;

- nie zawiera danych, oświadczeń i dokumentów, o których w mowa w punkcie F niniejszego ogłoszenia, lub są one niekompletne, lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

- o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.

I.   Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania     

którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 1. Przetarg ogłoszony jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  kwietnia 2017 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 729), w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Okręgowa Stacja Chemiczno -Rolnicza Gorzów Wlkp.
Data utworzenia:2018-11-06
Data publikacji:2018-11-06
Osoba sporządzająca dokument:Marek Korycki
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:50