Młyny nożowe do rozdrabniania obornika w stanie suchym, półsuchym lub mokrym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej  poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

oznaczonego symbolem

ZP-2/2018

 

Informacja z sesji otwarcia

Zamawiający Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, 05-075 Warszawa Wesoła ul. St. Żółkiewskiego 17, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, na dostawę i uruchomienie młynów nożowych do rozdrabniania obornika w stanie suchym, półsuchym lub mokrym.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ.

 

SIWZ ZP2-2018

zał. nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 - wzór umowy ZP-2- 2018

zał. nr 3 - formularz ofertowy ZP-2-2018

zał. nr 3 - formularz ofertowy ZP-2-2018 do wypełnienia

zał. nr 4 - oświadczenie-grupa-kapitałowa

zał. nr 5 - wykaz zamówień

zał. nr 5 - wykaz zamówień do wypełnienia

zał. nr 6 - kryteria oceny ofert

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
Data utworzenia:2018-04-17
Data publikacji:2018-04-17
Osoba sporządzająca dokument:Z-ca Dyr Joanna Romanowska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:810

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-05-21 12:32:13AdministratoraktualizacjaMłyny nożowe do rozdrabniania obornika w stanie suchym, półsuchym lub mokrym
2018-05-17 13:26:31AdministratoraktualizacjaMłyny nożowe do rozdrabniania obornika w stanie suchym, półsuchym lub mokrym
2018-04-17 12:39:27AdministratoraktualizacjaMłyny nożowe do rozdrabniania obornika w stanie suchym, półsuchym lub mokrym
2018-04-17 12:16:02AdministratoraktualizacjaMłyny nożowe do rozdrabniania obornika w stanie suchym, półsuchym lub mokrym