Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

W sprawie badania gleby prosimy o kontakt

1 stycznia 2023
Czytaj więcej o: W sprawie badania gleby prosimy o kontakt

NOWE ZASADY USTALANIA DAWEK WAPNA

18 listopada 2022
Czytaj więcej o: NOWE ZASADY USTALANIA DAWEK WAPNA

INTER-NAW

17 lutego 2022
Czytaj więcej o: INTER-NAW

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

25 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

MIKROELEMENTY - NOWE ZALECENIA

24 maja 2021
Czytaj więcej o: MIKROELEMENTY - NOWE ZALECENIA

Rolnictwo dla środowiska

Powiększ zdjęcie
4 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Rolnictwo dla środowiska

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

W okresie obowiązywania „0” stawki VAT na nawozy, wniosek do WFOŚiGW w ramach „programu wapnowania" powinien być wypełniany na dotychczasowych zasadach, z wyjątkiem sumy w części C, kolumna 6, która nie powinna być dzielona przez 1,08.

 

Wyliczenie w kalkulatorze pomocniczym dla podatników VAT może być wykonane jak dla osób fizycznych.

 

7 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Program azotanowy

Program azotanowy

17 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Program azotanowy

Ostrzeżenie!

6 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Ostrzeżenie!

Produkcja ekologiczna

Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze oferują gamę usług agrochemicznych dla zainteresowanych gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi:

9 marca 2017
Czytaj więcej o: Produkcja ekologiczna

PROW 2014-2020

Powiększ zdjęcie
6 lutego 2017
Czytaj więcej o: PROW 2014-2020

O nas

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza zajmuje się w Polsce agrochemiczną obsługą rolnictwa,
Wraz z 17 Okręgowymi Stacjami obejmuje swoim zasięgiem obszar całego kraju.

    Do zadań Stacji należy między innymi:
  • wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych
  • doradztwo w sprawach nawożenia
  • wykonywanie badań jakości nawozów
  • wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii dotyczących zasobności gleb, składu chemicznego roślin i nawozów oraz prawidłowego stosowania nawozów
  • prowadzenie działalności szkoleniowej w powyższym zakresie

Dla zapewnienia właściwej jakości świadczonych usług i wykonywanych prac badawczych, Stacja współpracuje z wieloma instytucjami, w tym instytutami resortowymi, bierze udział w systemie międzynarodowych badań biegłości, prowadzi własny system badań międzylaboratoryjnych oraz posiada wdrożony system zapewnienia jakości.

Stacja (pod różnymi nazwami) swoją działalność na rzecz polskiego rolnictwa oraz ochrony agroekosystemów prowadzi od ponad 150 lat.

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie jest jednostką podległą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

23 marca 2016
Czytaj więcej o: O nas

certyfikat akredytacji

23 marca 2016
Czytaj więcej o: certyfikat akredytacji

Efektywnie gospodaruj nawozami

11 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Efektywnie gospodaruj nawozami